מחוסגן - שאלות נפוצות

שאלות נפוצות מגני ילדים

מה נדרש ממני כגננת לעשות?


כל מה שעלייך לעשות הוא לאסוף את פנקסי החיסונים (פנקסים מקוריים), לצלם את פנקסי החיסונים באפליקציה של מחוסגן, על מנת שהצוות הרפואי המתנדב יוכלו לעבור על הפנקסים, לוודא שהילדים מחוסנים על פי תוכנית חיסוני השגרה.
במידה וחסר חיסון לאחד הילדים, תוכלי בקלות לראות זאת ולעדכן את ההורים כי עליהם להשלים את החיסון.
השירות בתשלום?


שירות בדיקת פנקסי החיסונים, מתן מענה להורים החוששים ומפחדים מחיסונים על ידי רופא מתנדב, וליווי רפואי לאורך השנה בנושאי בריאות ובטיחות כלליים לא כרוך בתשלום.
ייתכן כי בהמשך נציע שירותי בריאות נוספים לגן בסבסוד.
ההורים לוחצים עלי להוציא ילד לא מחוסן מהגן. מה אני יכולה לעשות?


השנה אנחנו לא ממליצים להוציא ילדים לא מחוסנים מהגן. אנחנו כן ממליצים להציע להם לשוחח עם הרופא המתנדב המלווה את הגן. מניסיוניינו, רוב ההורים הלא מחסנים הם פשוט הורים חוששים ודואגים שנחשפו למידע שגוי, ולאחר שיחה עם הרופא המתנדב, שמחים לגשת ולחסן.
בכל מקרה פרטני יש לפנות אלינו להתייעצות משפטית.
פניתי אליכם לפני כשבוע ועדיין לא חזרו אלי. מדוע?


מיזם מחוסגן מבוסס על מתנדבים ומתנדבות שמקדישים את זמנם הפנוי להתנדבות.
אנו מקבלים מדי יום עשרות פניות ולכן לעיתים לוקח זמן עד שאנו משיבים. אנא התאזרו בסבלנות ונשתדל לחזור אליכם בהקדם.
האם הליווי הרפואי מחליף את לחצן המצוקה או את המנוי לעזרה ראשונה בגן?


הליווי הרפואי הוא לשאלות שוטפות כלליות בנושאי בריאות ובטיחות.
השירות לא מחליף את רופא הילדים האישי של כל ילד, לא את המנוי לעזרה הראשונה ובוודאי לא את לחצן המצוקה.
לאיזה סוגי גני ילדים מיועד מחוסגן?


מחוסגן בשלב הפיילוט, פועל בגני ילדים פרטיים בלבדף וזאת בשל המגבלות החוקיות על גני עירייה וגני ילדים מפוקחים.

עם זאת, מאחר ואנו במחוסגן פועלים קודם כל על מנת שאתם ההורים תדעו את המצב החיסוני בגן, שזוהי זכותכם כהורים לדעת, ואיננו מוציאים אף ילד מהגן, ייתכן ובהמשך נוכל לצרף גם גני עירייה וגנים מפוקחים. את מוזמנת לקרוא עוד על מחוסגן בקישור הזה, ולמלא את פרטי הגן שנכניס לרשימה, במידה ונוכל לקדם זאת בהמשך. https://www.mehusgan.org.il/nursery-signup
הרופא אמר שאסור לילד שלי להתחסן או שעליו לדחות חיסון מסויים, האם הוא יוכל להתקבל למחוסגן?


בוודאי! המטרה במחוסגן היא להגן על ילדים מנועי או מדוכאי חיסון.

במחוסגן נקבל כל מכתב מאיש מקצוע (רופא ילדים מטפל או זיהומלוג) המפרט את הסיבות (אינדקציות בשפה רפואית) לאי חיסון ילד במועד, האינדקציה צריכה להופיע בברור במכתב ועליה להתאים לאינדקציות המפורטות בתדריך חיסונים של משרד הבריאות (כל רופא ילדים מכיר היטב את המסמך), על המכתב להיות מכתב רישמי נושא תאריך וחתום על ידי הרופא.

שאלות משפטיות - מענה על ידי עו״ד רז בן-דור ממשרד מטרי-מאירי

האם חוקי לא לאפשר כניסה של ילד לא מחוסן לגן?


אין כל הוראה חוקית המונעת מבעלים של גן ילדים פרטי להתנות את הרישום לגן בהצגת פנקס חיסונים הכולל את כל החיסונים על פי המלצות משרד הבריאות.
האם מותר לבקש מההורים פנקסי חיסונים, האם זה לא תחת חיסיון רפואי? האם מותר להורה לסרב לתת פנקס?


היות שאין מניעה להתנות רישום או כניסה לגן בהצגת פנקס חיסונים, הרי שאין מניעה חוקית לבקש פנקסי חיסונים על מנת לוודא שהילד מחוסן על פי המלצות משרד הבריאות. ספק אם היות הילד מחוסן או לא מחוסן, הוא עניין שיש עליו חיסיון רפואי. בכל מקרה, חיסיון רפואי של הילד ניתן להסרה בהסכמת ההורה וככל שההורה מסכים למסור את פנקס החיסונים, אין הפרה של זכויות רפואיות.
מובן שהורה אינו חייב למסור את פנקס החיסונים ובמקרה כזה ככל שמדובר בגן פרטי, ניתן למנוע את רישומו או כניסתו לגן עד להצגת פנקס חיסונים.
לאחר איסוף הפנקסים, האם מותר להגיד ליתר הורי הגן מי מהילדים מחוסן ומי לא? זה לא חיסיון רפואי?


יש להבחין בין חיסיון רפואי (שאינו חל על מי שאינו רופא, גם אם הגיע לידיו מידע רפואי על אדם אחר) לבין פגיעה בפרטיות שאסורה מכוח חוק הגנת הפרטיות ללא קשר לשאלת מקצועו של המפר. מסירת מידע רפואי על ילד, שנמסר לגננת או למנהל/ת הגן במסגרת הרישום וללא הסכמת ההורה שמסר את המידע, עלולה להוות פגיעה בזכות הפרטיות של הילד. ענין זה נכון לגבי גנים פרטיים וגני עירייה / תמ"ת, כמו גם כל מסגרת חינוכית אחרת.
האם בגני עירייה וגנים המפוקחים על ידי משרד התמ״ת ניתן להתנות רישום בבדיקת פנקסי חיסונים?


גני עירייה וגנים המפוקחים על ידי משרד התמ"ת, פועלים לפי הנחיות משרד החינוך ומשרד התמ"ת ולא על פי החלטת הגננת או מנהלת אשכול הגנים. מניעת רישום לגן הנחשב "ציבורי" (עירייה / תמ"ת) צריכה להיעשות על פי חקיקה מפורשת ולא די בהחלטה של מנהלת הגן או הגננת.
אז מה ניתן לעשות בגן עירייה/ גן בפיקוח?


כאמור, גני עירייה וגנים המפוקחים על ידי משרד התמ"ת, פועלים לפי הנחיות משרד החינוך ומשרד התמ"ת ולא על פי החלטת הגננת או מנהלת אשכול הגנים. עם זאת גם בגנים כאלו ניתן לפעול לקבלת מידע על חיסון הילדים באופן פרטי, באמצעות ועד ההורים שרשאי לפנות לכל הורה ולברר אם ילדו מחוסן. מובן שהורה אינו חייב למסור את פנקס החיסונים.

התנדבות במחוסגן - שאלות נפוצות

כיצד ניתן להתנדב?


ניתן להירשם דרך הקישור הזה https://www.mehusgan.org.il/volunteer-doctors וניצור עמך קשר בהקדם (קיבלנו עשרות פניות, וכולנו מתנדבים, אז לוקח לנו טיפה זמן : ) )
מה נדרש מהרופא/ה המתנדב/ת?


ממש לא הרבה :)
הרופא.ה המתנדב מצוות לגני ילדים.
במסגרת התנדבות זו, תקבלו שם משתמש למערכת מחוסגן, והמערכת תאפשר פנייה על ידי בעלי/ות הגנים המצוותים אליך. הן בשאלות בנוגע לחיסונים, הן לשם הבהרה של בעיה עם סטאטוס חיסוני של ילד או בשאלות של בריאות הגן באופן כללי (לדוגמא - הגיע הבוקר ילד לגן עם פריחה ללא חום, האם לשלוח אותו הביתה?). משך ההתנדבות הכולל המצטבר הוא מספר שעות בודדות לאורך השנה. אנו נספק לך את כל המידע המקצועי הרלוונטי ונהלי משרד הבריאות בנושאי בריאות הילדים בגן.
כמו כן, נצרף אותך לקבוצת וואסטאפ ייעודית עבור רופאי מחוסגן (אם תרצה.י בכך), קבוצה ממוקדת לשאלות.

לסיכום, תפקיד הרופא.ה המתנדב.ת המצוות.ת לגן:
1) מתן מענה בגני הילדים המצוותים אליכם - דרך המערכת החדשה של מחוסגן
2) שיחות אישיות **טלפוניות** עם הורים חוששי חיסונים. השיחות הללו עלולות להיות קצת ארוכות אך הן אינן מרובות כלל.
3) מענה לשאלות שוטפות בנוגע לבריאות ובטיחות הגן (מתי ילד עם חום יכול לחזור? האם ילד עם הפרשה מהעין יכול להיות בגן? ועוד). כמובן שהובהר לגננים/ות כי היעזרות ברופא המלווה מטעם מחוסגן אינה מחליפה לחצן מצוקה ואינה מחליפה את הרופא.ה המטפל.ת של כל ילד.
4) בדיקת פנקסי חיסונים - רק במידה ותרצה, בזמנך הפנוי, ניתן לבדוק אחד או 30.

זמן ההתנדבות המצטבר במחוסגן עבור כל רופא/ה מוערך בשעות בודדות לאורך השנה כולה, והכל מהבית בזמנך הפנוי.

לרישום להתנדבות, הכנס לקישור הזה https://www.mehusgan.org.il/volunteer-doctors
מי יכול להתנדב?


כולם! מי שמגיע מתחום הרפואה וגם מי שלא. יש גם המון אדמינסטרציה, שיווק, ועוד ועוד לעשות.
בתחום הרפואי, אנו זקוקים לרופאים.ות, מומחים ומתמחים מכל התחומים.
בנוסף, סטאז׳רים.יות, סטודנטים.יות למדעי החיים/טבע, אחים.יות, פראמדיקים.ות, וכל איש.ת צוות רפואי מוזמנים גם להירשם, המלאכה רבה!

ההתנדבות נעשית רובה ככולה מהבית באמצעות המחשב האישי או הטלפון הנייד, כך שגם שעה פנויה מדי פעם תעזור.