הרשמת גנים לעובדים חיוניים - משבר הקורונה 2020

בשעה טובה ניתן להירשם ולפתוח גנים למען ילדי העובדים החיוניים במשק בגילאי לידה עד 3 החל 29.3.2020!

נא לקרוא מידע זה בעיון טרם ההרשמה!
 
שני התנאים המרכזיים שיש לעמוד הם

1. עד 6 ילדים בגן ו-2 מטפלים במבנה
2. ההרשמה תותנה בהצהרה של ההורה כי הוא חיוני לפי הגדרות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020)
*זוג הורים עובדים חיוניים, הורה חיוני עצמאי, או הורה חיוני שבן/בת זוגו לא יכולים לטפל בילדים מפאת בידוד, מחלה או נכות.
 

 

 1. נבקשכם לקרוא בעיון את כל ההנחיות והתנאים לפתיחה טרם ההרשמה. 

 2. יש להוריד את ההנחיות שבטופס, לחתום ולהעלות לטופס חתום! 
   

* אנו ממליצים לפנות להורים בגן שהם עובדים חיוניים טרם ההרשמה ולוודא עימם שהם מעוניינים בפתיחת המסגרת. 
 

* בנוסף, מאחר ומשמרות הרופאים והצוותים הרפואיים הן מעתה בנות 12 שעות, הורים רבים יעדיפו לרשום למסגרות המספקות מענה למשמרת מלאה. (תיתכן שונות בשעות בין בית חולים אחד לאחר – יש לברר מול ההורים הנרשמים). 
 


גנים שירשמו יפורסמו ברשימת הגנים הפעילים אשר תופץ לעובדים בלמעלה מ-30 מקומות עבודה חיוניים במשק (בתי חולים, עיריות, מדא ועוד).  


המעוניינים לפתוח מסגרת לילדי העובדים החיוניים מתבקשים להירשם בטופס זה. יש למלא טופס נפרד לכל סניף.

 

 

 

 

לשאלות ניתן לפנות למייל ganmehusgan@gmail.com או לעמוד הפייסבוק שלנו 

הוראות מנהל משרד הבריאות - הפעלת גנים לילדי עובדים חיוניים

אופן הפעלת הגן, מתוך ההוראות:

 1. הצוות החינוכי יכלול עד גננת אחת וסייעת אחת. 

 2. קבוצת הילדים והמטפלים תהיה קבועה. לא ימצאו בו זמנית במקום יותר משני מטפלים. לא יועסקו גננ/ת או סייע/ת שאינם חלק מהצוות הקבוע שהוגדר בתחילת הפעילות. במגבלות אלה ניתן להעסיק צוות מחליף. 

 3. צוות המסגרת החינוכית לא יכלול אדם המצוי בקבוצת הסיכון שהגדיר משרד הבריאות.

 4. יימדד חום לילדים בתחילת כל יום, טרם תחילת הפעילות, באמצעות מד חום חיצוני, או מד חום אישי לכל ילד לעיניי הצוות.

 5. במקרה של חום מעל 38 מעלות בתחילת היום או במהלכו, או במקרה שהילד פיתח תסמיני מחלה, יש לבודד את הילד עד כמה שניתן, ולהזעיק את הוריו על מנת להחזירו לביתו. חזרה למסגרת תעשה רק לאחר קבלת אישור רופא מטפל.

 6. ילד חולה, בכל מחלה המפורטת בתדריך למניעת התפשטות מחלות מדבקות במעונות ובמוסדות לילדים בגיל הרך, לא יגיע למקום הפעילות עד קבלת אישור מרופא מטפל

 7. ילדים עם מחלות כרוניות יוכלו להשתתף בפעילות רק לאחר קבלת אישור מרופא מטפל. 

 8. מטפלים לא יגיעו במקרה של חום ו/או מחלה נשימתית חריפה או במידה והם נדרשים לבידוד. במקרה של תסמינים, יחזור המטפל לאחר קבלת אישור מרופא. 

©2019 by mehusgan.org.il

* עמותת מחוסגן מבהירה כי מלבד בדיקת פנקסי חיסונים העמותה לא בדקה ואינה אחראית לטיב או לתוכן השירותים בכל גן. כל הורה אחראי לבדוק ולבחון את טיב הגן, ניסיונו ורמת הגננות והשירותים. ההתקשרות עם גן היא באחריות הבלעדית של ההורים לשלילת כל אחריות של האתר ושל עמותת מחוסגן.