גנים פרטיים לשעת חירום צוותים חיוניים ֿקורונה 2020