עמוד זה מתייחס לגני ילדים לעובדים חיוניים, הרשימה אינה מייצגת את גני הילדים השייכים למחוסגן בשגרה

גנים פרטיים לשעת חירום צוותים חיוניים ֿקורונה ינואר 2021
 

זוהי רשימת הגנים הפרטיים אשר אישרו שהם פותחים את הגן לקבלת ילדים של עובדי צוותים חיוניים, בסגר של ינואר 2021. 
הרשימה מתעדכנת כל שעה לערך.

 אנא צרו קשר ישירות עם הגנים בהם אתם מתעניינים להרשמה ישירה מולם. כל היבטי ההרשמה והתשלום הם מול הגן.

תמונה - גנים לעובדים חיוניים.png

למי מיועדים הגנים?
לילדי עובדים חיוניים בגילאי לידה עד 3, בכפוף להצהרתם כי הם עובדים חיוניים לפי  צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020)

(זוג הורים עובדים חיוניים, הורה חיוני עצמאי, או הורה חיוני שבן/בת זוגו לא יכולים לטפל בילדים מפאת בידוד, מחלה או נכות). 
* לאחר בחינת צו משרד הבריאות בנוגע להגבלות מוסדות חינוך, נראה כי אין מניעה לקבל למסגרת ילדים מעל גיל 3.
ההחלטה על קבלה של ילדים גדולים מגיל 3 הינה של בעלי הגנים בלבד. 

*למרות בקשתינו , אין כל סבסוד ממשלתי לתפעול הגנים.* 

תשלום לגנים -
גני הילדים שנפתחו הם גנים פרטיים, וככאלה, נושאים בעלות להורים, כבשגרה.

רוצה להזמין את בעלי הגן של ילדך בשגרה לפתוח גם? 

פשוט היכנס לרישום גן לילדי העובדים החיוניים ושלח את העמוד לבעלי הגן. 

רשימת הגנים הפתוחים לילדי העובדים החיוניים